Balet pro nejmenší

Věkové rozmezí: 4 roky

Balet pro nejmenší je kurz tzv. baletní přípravky pro děti již od čtyř let. Je zapotřebí, aby děti měly vhodné fyzické dispozice, smysl pro rytmus, byly sociálně zralé a splňovaly alespoň základní předpoklad samostatnosti.

Výuka je zaměřena na osvojování si základní pohybové a hudební průpravy, ale probíhá také během tanečně – pohybových her. Součástí lekcí je i výuka nejzákladnějších baletních pozic a prvků. Děti se během tohoto kurzu naučí orientovat v prostoru (kruh, řady, zástupy, diagonály apod.), pracovat samostatně, ve dvojici, trojici i ve skupině.

Je pro nás radostí, pokud dítě odchází z taneční hodiny s pocitem štěstí a nemůže se dočkat další lekce.

OBJEDNÁVKA KURZU

VYBERTE KURZ:

napište nám