Výběrový ročník

Do tohoto ročníku je možné přihlásit dítě telefonicky nebo emailem, kde Vám bude sdělen termín možného konkurzu. Děti jsou do ročníku přijímány na základě viditelného tanečního talentu a fyzických dispozic.

Baletní lekce pro Výběrový ročník je POUZE pro děti, které prošly výukou všech cvičení u tyče, na volnosti, mají znalost piruet a základních skokových prvků. S vědomím tohoto baletního základu pak pedagog BAAP rozvíjí taneční pohyby do náročnějších kombinací, přičemž stále dbá na kvalitní provedení základních prvků, hlídá správné postavení těla a správnou práci svalů a kloubů.

Velmi často se procvičují prvky, které jsou obsaženy v připravovaných tanečních výstupech.

Součástí lekce je i práce na špičkách. O možnosti dítěte pracovat na špičkách rozhoduje pedagog BAAP podle individuálních dispozic. Jedná se o věk dítěte a zejména o důkladnou kontrolu vývoje chodidla a kotníku každého dítěte. Pokud dítě ještě není způsobilé k práci na špičkách, provádí cviky bez špiček, což přispívá k získání síly v chodidle a kotníku.

Baletní lekce se skládá z baletního tréninku a scénické praxe.

Náplní scénické praxe je příprava tanečních výstupů na představení. Připravují se skupinové tance a podle možností skupiny také tance ve dvojicích, trojicích nebo sólové výstupy.

Změna ročníku z časových či jiných důvodů je možná pouze po konzultaci s pedagogem BAAP.

Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. Pro rodiče se připravují ukázkové lekce a taneční představení v divadle. Na představení se každý ročník prezentuje tanečním výstupem své úrovně. Pokud dítě navštěvuje v BAAP více kurzů, prezentuje se výstupem s každou skupinou.

Je pro nás radostí, pokud dítě odchází z taneční hodiny s pocitem štěstí a nemůže se dočkat další lekce.

OBJEDNÁVKA KURZU

VYBERTE KURZ:

Termín: 04.02 - 23.06.2020
Den konání: Úterý
Cena kurzu: Kč 6300 / pololetí
Volných míst: 4/10

Státní svátky a oficiální dětské prázdniny (vyjma jarních prázdnin) dle MŠMT nejsou do kurzovného započítány.

Tento kurz je pro uzavřenou skupinu.

napište nám