3. ročník

Věkové rozmezí: 6-8 let

Baletní lekce pro 3. ročník se zaměřují na výuku baletních prvků čelem k tyči a na baletní průpravu na podlaze. V prostoru se vyučuje rytmicko-pohybová výchova. Ta je složena ze základních pohybů, které jsou obohaceny o náročnější koordinaci těla a orientaci v prostoru. Součástí lekce je výuka jednoduchých piruet a základních baletních skoků.

Děti jsou do Baletní Akademie Adély Pollertové (dále jen BAAP) přijímány na základě prokázání vhodných tělesných a psychických dispozic.

Ve všech ročnících klademe důraz na správné provedení pohybů a na individuální potřeby každého dítěte.

Věkové rozmezí každého ročníku je pouze orientační. Zařazení do konkrétního ročníku určuje pedagog BAAP podle individuálních schopností a dovedností každého dítěte. Náplní výuky je vhodné rozvíjení tanečního pohybu, který odpovídá možnostem dětí daného věku.

Změna ročníku z časových či jiných důvodů je možná pouze po konzultaci s pedagogem BAAP.

Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. Pro rodiče se připravují ukázkové lekce a taneční představení v divadle. Na představení se každý ročník prezentuje tanečním výstupem své úrovně. Pokud dítě navštěvuje v BAAP více kurzů, prezentuje se výstupem s každou skupinou.

Je pro nás radostí, pokud dítě odchází z taneční hodiny s pocitem štěstí a nemůže se dočkat další lekce.

OBJEDNÁVKA KURZU

VYBERTE KURZ:

Termín: 09.09 - 27.01.2025
Den konání: Pondělí
Cena celého kurzu: Kč 4500
Volných míst: 12/14

Státní svátky a oficiální dětské prázdniny (vyjma jarních prázdnin) dle MŠMT nejsou do kurzovného započítány.

napište nám