4. ročník

Věkové rozmezí: 7-10 let

Baletní lekce pro 4. ročník se zaměřují na výuku cvičení u tyče (čelem a bokem) a na baletní průpravu na podlaze. Na volnosti se vyučují jednoduché baletní cviky přenesené od tyče. Začíná se s výukou épaulement. Práce v prostoru je složena z baletních prvků, vyvinutých z rytmicko-pohybové výchovy, které vyžadují koordinaci a kvalitní postavení těla. Součástí lekce je výuka jednoduchých piruet a základních skoků.

Děti jsou do Baletní Akademie Adély Pollertové (dále jen BAAP) přijímány na základě prokázání vhodných tělesných a psychických dispozic.

Ve všech ročnících klademe důraz na správné provedení pohybů a na individuální potřeby každého dítěte.

Věkové rozmezí každého ročníku je pouze orientační. Zařazení do konkrétního ročníku určuje pedagog BAAP podle individuálních schopností a dovedností každého dítěte. Náplní výuky je vhodné rozvíjení tanečního pohybu, který odpovídá možnostem dětí daného věku.

Změna ročníku z časových či jiných důvodů je možná pouze po konzultaci s pedagogem BAAP.

Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. Pro rodiče se připravují ukázkové lekce a taneční představení v divadle. Na představení se každý ročník prezentuje tanečním výstupem své úrovně. Pokud dítě navštěvuje v BAAP více kurzů, prezentuje se výstupem s každou skupinou.

Je pro nás radostí, pokud dítě odchází z taneční hodiny s pocitem štěstí a nemůže se dočkat další lekce.

OBJEDNÁVKA KURZU

VYBERTE KURZ:

Termín: 09.09 - 27.01.2025
Den konání: Pondělí
Cena celého kurzu: Kč 4500
Volných míst: 9/14

Státní svátky a oficiální dětské prázdniny (vyjma jarních prázdnin) dle MŠMT nejsou do kurzovného započítány.

napište nám