5. ročník

Věkové rozmezí: 8-11 let

Baletní lekce pro 5. ročník obsahují výuku baletních prvků, které se ve většinou provádějí již bokem k tyči. Klade se důraz na práci na volnosti, kde se vyučují jednoduché cviky přenesené od tyče (en face a v épaulement). Vše se vyučuje v základní formě s postupnou kombinací s vazebnými prvky. Součástí lekce je výuka piruet a koordinačně náročnějších skoků.

Děti jsou do Baletní Akademie Adély Pollertové (dále jen BAAP) přijímány na základě prokázání vhodných tělesných a psychických dispozic.

Ve všech ročnících klademe důraz na správné provedení pohybů a na individuální potřeby každého dítěte.

Věkové rozmezí každého ročníku je pouze orientační. Zařazení do konkrétního ročníku určuje pedagog BAAP podle individuálních schopností a dovedností každého dítěte. Náplní výuky je vhodné rozvíjení tanečního pohybu, který odpovídá možnostem dětí daného věku.

Změna ročníku z časových či jiných důvodů je možná pouze po konzultaci s pedagogem BAAP.

Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. Pro rodiče se připravují ukázkové lekce a taneční představení v divadle. Na představení se každý ročník prezentuje tanečním výstupem své úrovně. Pokud dítě navštěvuje v BAAP více kurzů, prezentuje se výstupem s každou skupinou.

Je pro nás radostí, pokud dítě odchází z taneční hodiny s pocitem štěstí a nemůže se dočkat další lekce.

OBJEDNÁVKA KURZU

VYBERTE KURZ:

Termín: 10.09 - 28.01.2025
Den konání: Úterý
Cena celého kurzu: Kč 4500
Volných míst: 5/14

Státní svátky a oficiální dětské prázdniny (vyjma jarních prázdnin) dle MŠMT nejsou do kurzovného započítány.

napište nám