6. ročník

Věkové rozmezí: 9-13

V 6. ročníku se lekce skládají z výuky již těžších baletních prvků, a to zejména v postavení bokem k tyči. Dále pak pokračují cvičením na volnosti, které se zpočátku provádí v nejjednodušší formě, a to čelem neboli en face. Později se prvky a cviky metodicky rozvíjí dál do složitějších forem, nových rytmických členění a i v natočení čili épaulement. Součástí lekcí je výuka složitějších obratů i piruet na místě, či z místa a také koordinačně náročnějších malých i velkých skoků. V celé hodině je kladen důraz na rozvoj síly, plasticity, vědomou práci s tělem a tanečnosti.

Děti jsou do Baletní Akademie Adély Pollertové (dále jen BAAP) přijímány na základě prokázání vhodných tělesných a psychických dispozic.

Ve všech ročnících klademe důraz na správné provedení pohybů a na individuální potřeby každého dítěte.

Věkové rozmezí každého ročníku je pouze orientační. Zařazení do konkrétního ročníku určuje pedagog BAAP podle individuálních schopností a dovedností každého dítěte. Náplní výuky je vhodné rozvíjení tanečního pohybu, který odpovídá možnostem dětí daného věku.

Změna ročníku z časových či jiných důvodů je možná pouze po konzultaci s pedagogem BAAP.

Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. Pro rodiče se připravují ukázkové lekce a taneční představení v divadle. Na představení se každý ročník prezentuje tanečním výstupem své úrovně. Pokud dítě navštěvuje v BAAP více kurzů, prezentuje se výstupem s každou skupinou.

Je pro nás radostí, pokud dítě odchází z taneční hodiny s pocitem štěstí a nemůže se dočkat další lekce.

 

 

OBJEDNÁVKA KURZU

VYBERTE KURZ:

Termín: 10.09 - 28.01.2025
Den konání: Úterý
Cena celého kurzu: Kč 4500
Volných míst: 11/14

Státní svátky a oficiální dětské prázdniny (vyjma jarních prázdnin) dle MŠMT nejsou do kurzovného započítány.

napište nám